seminar Poreklo blaga - novosti

Loading Map ....

Datum/ura
21/06/2023 - 09:00 - 16:00

Lokacija
DVORANA SLOVENIJALES


Poreklo blaga

Glavna tema seminarja bodo novosti na področju porekla blaga, med drugim začetek uporabe prehodnih PEM pravil o poreklu – vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih PEM pravil in prehodnih PEM pravil o poreklu blaga).
Prehodna PEM pravila o poreklu blaga so namenjena začasni uporabi na opcijski in bilateralni osnovi med pogodbenicami PEM Konvencije do sklenitve in začetka veljavnosti spremenjene (revidirane) PEM Konvencije. Prehodna pravila se torej uporabljajo na alternativni osnovi vzporedno z obstoječimi PEM pravili o poreklu, gospodarski subjekti pa se lahko prostovoljno odločijo za uporabo teh pravil, če želijo koristiti ugodnosti sporazumov na podlagi manj strogih pravil o poreklu.
V okviru prehodnih PEM pravil o poreklu blaga bomo predstavili tudi zadnje spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, ki se nanašajo na notranji trg EU, sestavljanje izjav dobavitelja in prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu.
Predstavljeno tematiko vzporedne uporabe dveh sklopov pravil o poreklu blaga bomo obravnavali kompleksno, tudi s predstavitvijo več praktičnih primerov za lažje razumevanje in uporabo v praksi.

Poudarek bo na praktičnem vidiku uporabe pravil o poreklu blaga, predvsem v smislu, kako se znajti v praksi glede na dejstvo, da je zakonodaja obširna in se pogosto spreminja. Seminar bo:

_____________________________________________________________________________

 1. junija v Ljubljani, Dunajska c. 22, v dvorani Slovenijales (sedaj Triglav), od 9.00 do 16.00 ure

______________________________________________________________________________

 

Program:

 • revizija Regionalne konvencije – predstavitev »novih« prehodnih PEM pravil o poreklu: bistvene razlike med PEM pravili in prehodnimi PEM pravili;
 • spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 – izjava dobavitelja in določitev preferencialnega porekla v skladu z enim ali več sklopi pravil o poreklu, prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu, praktični primeri;
 • zadnji obvestili Komisije – možnosti diagonalne kumulacije v okviru obstoječih PEM pravil in v okviru prehodnih PEM pravil o poreklu blaga;
 • Sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in AKP državami – uporaba sistema REX, veljavna dokazila o poreklu blaga;
 • dokazila o poreklu, ki jih sestavijo izvozniki sami (in ne carinski organ) – izvirni lastnoročni podpis izvoznika;
 • preferencialni trgovinski sporazumi – praktični vidik uporabe pravil o poreklu blaga (dokazila o poreklu, pridobitev preferencialnega porekla, pooblaščeni in registrirani izvozniki, spletni pripomočki,…);
 • izjava dobavitelja – izpolnjevanje izjave o uporabi / neuporabi kumulacije;
 • bodoče spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, povezane s poreklom blaga;
 • primeri iz prakse;
 • odgovori na vprašanja udeležencev.

 

Strokovna izvajalka: Ana Maček

 

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na seminarju in uporabno gradivo znaša  150,00 Eur + 22% DDV = 183,00 Eur.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.

Znesek nakažite pred seminarjem na naš transakcijski račun pri NLB: SI56 0206 0001 6791 805,  sklic na št. 011423.
Račun vam bomo poslali takoj po seminarju.

Prijave sprejemamo po e-pošti: info@isi.si   ali preko te spletne strani:

PRIJAVNICA

Prijave za to izobraževanje so zaprte.