Izobraževanja

 • Optimizacija mednarodnega poslovanja
 • Novosti na carinskem področju
 • POREKLO BLAGA
 • SIAIS-ICS, SIAES-ECS
 • Tranzitni postopek NCTS
 • INTRASTAT
 • TARIC
 • Uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife
 • Tečaj za pridobitev statusa pooblaščenega izvoznika
 • Incotermsi 2020 in prodajne pogodbe
 • DDV – aktualna problematika
 • Izterjava denarnih terjatev
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Plačilni instrumenti in zavarovanja plačil
 • Optimalna sestava davčnega obračuna
 • Izplačilo dobička
 • Seminarji s področja vodenja in razvoja kadrov
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Spretnosti javnega nastopanja
 • Vodenje in reševanje konfliktov
 • Tehnike hitrega pomnjenja podatkov
 • Tehnike vrhunskih prodajalcev in pogajalcev
 • Optimizacija nabavnih in proizvodnih stroškov
 • Kako pridobiti nepovratna sredstva iz EU skladov
 • Kako zmagati na javnih naročilih
 • Promet z nevarnimi kemikalijami
 • Obračun okoljskih dajatev
Prednosti naših programov so predvsem:
 • Zavedanje pomembnosti profesionalnega in osebnostnega razvoja zaposlenih.
 • Visoko strokovno usposobljeni izvajalci, ki ob poznavanju problematike v praksi posredujejo tudi konkretne rešitve.
 • Gradiva, ki udeležencem predstavljajo koristen pripomoček pri njihovem delu.
 • Možnosti individualnega naknadnega svetovanja in pomoč pri reševanju konkretnih problemov.
 • Konkurenčne cene.
 • Jamstvo vračila vplačane kotizacije v primeru, da udeleženec s posameznim programom ne bi bil zadovoljen.