Poreklo blaga za začetnike

Zemljevid ni na voljo

Datum/ura
14/02/2023 - 09:00 - 13:00

Lokacija
Preko spleta


Izobraževanje s področja porekla blaga za začetnike

 Vabimo vas na izobraževanje s področja porekla blaga, ki je namenjeno osebam, ki se pri svojem delu prvič srečujejo s preferencialnim poreklom blaga oziroma osebam, od katerih se zahteva, da poznajo to področje, vendar pri svojem delu še niso čisto sigurni in bi radi utrdili svoje znanje. Seminar je namreč zasnovan tako, da se uvodoma razčistijo osnovni pojmi, na podlagi katerih se v nadaljevanju znanje nadgrajuje in zaradi lažjega razumevanja zaključi s praktičnimi primeri.

Poreklo blaga predstavlja »gospodarsko državljanstvo« blaga v mednarodni trgovini, poznavanje pravil o poreklu blaga pa prinaša gospodarskim družbam koristi tako pri uvozu kot tudi pri izvozu. Če se blago uvozi v EU iz države, s katero ima EU sklenjen preferencialni trgovinski sporazum ali iz države, za katero je EU enostransko sprejela avtonomne preferencialne režime, se lahko, če so izpolnjeni pogoji v zvezi s pravili o poreklu, uporabijo tarifni preferenciali (znižanje ali odprava carine na blago s poreklom). Če pa se blago izvozi iz EU v eno izmed držav, s katero ima EU sklenjen preferencialni trgovinski sporazum, se ob predpostavki, da blago izpolnjuje pravila o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino s to državo, odobrijo tarifni preferenciali (stopnja carine 0 ali pa je le-ta znižana). To pomeni, da ima blago s poreklom konkurenčno prednost na trgu te države, hkrati z blagom pa tudi izvoznik.

Webinar je razdeljen na štiri dele, in sicer na carinske unije, notranji trg EU, preferencialne trgovinske sporazume ter avtonomne preferencialne režime. Prve tri dele bomo zelo natančno in podrobno obravnavali, zadnji del pa bo vseboval zgolj osnovne informacije, saj v okviru avtonomnih preferencialnih režimov velja ugodnost preferencialne tarifne obravnave samo pri uvozu v EU.

—————————————————————————————————————————————

Izobraževanje bo: 14. februarja 2023, preko aplikacije Microsoft Teams  od 9.00 do 13.00 ure.

—————————————————————————————————————————————

 

Po prijavi vam bomo (en dan pred predavanjem) na e-naslov poslali povezavo na spletno izobraževanje in kratka navodila za sodelovanje na webinarju. Predavateljica bo odgovarjala na vaša vprašanja po končani prezentaciji. Udeleženci boste prejeli gradivo v e-obliki.

 

Vsebina:

 •  Opredelitev osnovnih pojmov s področja porekla blaga.
 • Carinske unije, status blaga v prostem prometu, posebnosti trgovanja s Turčijo in dokazilo o statusu blaga v prostem prometu (potrdilo o gibanju blaga A.TR.).
 • Notranji trg EU – dokazovanje porekla na notranjem trgu EU (izjava dobavitelja, informacije glede uporabe/neuporabe kumulacije v izjavi dobavitelja) – sestavljanje izjav dobavitelja (kako se v praksi sestavi izjava dobavitelja).
 • Razlike med preferencialnimi trgovinskimi sporazumi in avtonomnimi preferencialnimi režimi. Pregled avtonomnih preferencialnih režimov.
 • Preferencialni trgovinski sporazumi: dokazila o poreklu blaga (potrdilo o gibanju blaga EUR.1, izjava na računu, izjava o poreklu, navedba o poreklu,…). Pooblaščeni in registrirani izvozniki.
 • Preferencialni trgovinski sporazumi: pogoji za pridobitev porekla (v celoti pridobljeni izdelki, zadosti obdelani ali predelani izdelki, kumulacija).
 • Preferencialni trgovinski sporazumi: nezadostni postopki obdelave ali predelave.
 • Preferencialni trgovinski sporazumi in diagonalna kumulacija v pan-evro-mediteranskem območju: Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 1, 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga).
 • Preferencialni trgovinski sporazumi: cena franko tovarna – kalkulacija.
 • Preferencialni trgovinski sporazumi: prepoved povračila ali izvzetja od carin.
 • Preferencialni trgovinski sporazumi: preverjanje dokazil o poreklu.
 • Neposredni prevoz / ne-spreminjanje izdelkov / ne-poseganje v blago (pravilo, ki mora biti izpolnjeno, da se ob uvozu lahko odobri preferencialna tarifna obravnava).
 • Veljavna zakonodaja EU na področju porekla blaga.
 • Uporaba spletnih pripomočkov za namene porekla blaga.

 

 Strokovna izvajalka: Ana Maček

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na webinarju in uporabno gradivo znaša  120,00 Eur + 22% DDV = 146,40 Eur.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.

Znesek nakažite v sedmih dneh pred seminarjem na naš račun SI56 0206 0001 6791 805,  sklic na št. 010323.
Račun vam bomo poslali takoj po izobraževanju.

Prijave sprejemamo po e-pošti: info@isi.si   ali preko te spletne strani:

PRIJAVNICA

Vrsta prijave Cena Prijave
Posamezna prijava 146,40 €
Skupinska prijava 131,76 €