delavnica Uvrščanje blaga v KNCT

Loading Map ....

Datum/ura
07/06/2023 - 09:00 - 15:00

Lokacija
DVORANA SLOVENIJALES


Delavnica »Uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo«

 Podjetja morajo pri poslovanju znotraj EU in s tretjimi državami blago obvezno uvrstiti v kombinirano nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v KNCT je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ipd.).

Po drugi strani pa pravilna tarifna oznaka omogoča tudi koriščenje opustitev dajatev, znižanih stopenj DDV, koriščenje kvot in carinskih opustitev.
Tarifna oznaka je tudi pomemben pogoj pri določanju porekla blaga in je osnova za pravilno zajemanje statističnih podatkov.

Vabimo vas na celodnevno delavnico, kjer boste pridobili nova znanja in praktične izkušnje s področja uvrščanja blaga v KNCT.

Udeleženci se boste z izvajanjem praktičnih vaj seznanili z uporabo pripomočkov za uvrščanje.
Ker bo delavnica interaktivna, prinesite s seboj svoje prenosne računalnike.

Izobraževanje bo potekalo v živo:

___________________________________________________________________________________

7. junija v Ljubljani, Dunajska c. 22, dvorana Slovenijales (sedaj Triglav), od 9.00 do 15.00 ure

____________________________________________________________________________________

 

Vsebina:

  • Predstavitev pripomočkov za uvrščanje blaga.
    Prikazani bodo pripomočki, ki so na voljo uporabnikom in s pomočjo katerih se lahko pravilno uvrsti blago v KN.
  • Udeleženci prejmejo različne praktične primere blaga, da jih uvrstijo v KN.
    Nato sledi predstavitev posameznih primerov, kjer se utemelji odločitev za uvrstitev blaga.
  • Udeleženci dobijo opis blaga, ki ga bo potrebno uvrstiti v čim več različnih tarifnih oznak KN.
    Nato sledijo predstavitve posameznih primerov, kjer se prekomentirajo rezultati.

 

Priporočamo, da imajo udeleženci pri sebi tiskano verzijo Uradnega lista EU številka L 282 z dne 31. 10. 2022, v katerem je objavljena KN za leto 2023.

V elektronski obliki je KN za leto 2023 dostopna na povezavi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:282:FULL&from=SL

 

Strokovni predavatelj:  g. Igor Novak

  

Morebitna vprašanja lahko posredujete v naprej ali po delavnici na e-naslov: info@isi.si.
Kotizacija, ki vključuje udeležbo na predavanju in uporabno e-gradivo znaša  150,00 Eur + 22% DDV = 183,00 Eur.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.
Znesek nakažite na naš transakcijski račun pri NLB SI56 0206 0001 6791 805,  sklic na št. 011123.
Račun vam bomo poslali takoj po izobraževanju.

Prijave sprejemamo po e-pošti: info@isi.si  ali preko te spletne strani:

PRIJAVNICA

Prijave za to izobraževanje so zaprte.