Zavarovanje plačil in financiranje poslovanja

Zemljevid ni na voljo

Datum/ura
16/11/2023 - 09:00 - 12:30

Lokacija
Preko spleta


Zavarovanje plačil in financiranje poslovanja z instrumenti trgovinskega bančništva

Pri poslovanju z dokumentarnimi instrumenti (garancija, akreditiv, inkaso, menica) in izvajanju plačilnega prometa je potrebno poznati mednarodno prakso, običaje, uzance, pravila Mednarodne trgovinske zbornice in aktualno slovensko zakonodajo.

Vabimo vas na spletno usposabljanje, kjer bodo predstavljene novosti v garancijskem poslovanju, uvajanje novih plačilno-zavarovalnih instrumentov ter financiranje dobavnih verig. Poseben poudarek bo namenjen aktualnim dogajanjem v praksi, problemom na področju podizvajalskih del, javnega naročanja in neupravičenih vnovčenj garancij.

Seznanili vas bomo tudi s praktičnimi primeri zavarovanja in financiranja za vsakega izmed udeležencev v dobavni verigi.

 

_________________________________________________________________________________

Izobraževanje bo:  16. novembra,  preko aplikacije Microsoft Teams,  od 9.00 do 12.30  ure

_________________________________________________________________________________

Po prijavi vam bomo (en dan pred predavanjem) na e-naslov poslali povezavo na webinar in e-gradivo.

Predavatelj bo odgovarjal na vaša vprašanja med prezentacijo in tudi naknadno po e-pošti.

 

Iz vsebine:

  • Osnovne značilnosti in pravna narava produktov: garancija, akreditiv, inkaso.
  • Kako s produkti trgovinskega bančništva (garancija, akreditiv, inkaso,…) zavarovati plačilna in ostala pogodbena tveganja ter olajšati financiranje strankam v poslu.
  • Financiranje dobavnih verig (financiranje terjatev in obveznosti)..
  • Aktualna dogajanja na področju zavarovanja in financiranja trgovine.
  • Aktualnosti v zvezi s postopki javnih naročil ter instrumenti zavarovanja v javnih naročilih.

 

Strokovna izvajalka: ga. Helena Belingar, direktorica sektorja za trgovinsko bančništvo v NLB d.d.

 

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na seminarju in e-gradivo znaša 120,- EUR + 22% DDV = 146,40 EUR.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.
Znesek nakažite v sedmih dneh pred seminarjem na naš tr. račun pri NLB: SI56 0206 0001 6791 805, sklic na št. 011723.
Račun vam bomo poslali po pošti takoj po izobraževanju.
Prijave sprejemamo po e-pošti: info@isi.si  ali preko te spletne strani:

PRIJAVNICA

Prijave za to izobraževanje so zaprte.