Izobraževanje za pooblaščene in registrirane izvoznike

Zemljevid ni na voljo

Datum/ura
25/10/2023 - 09:00 - 13:00

Lokacija
Preko spleta


Izobraževanje za pooblaščene in registrirane izvoznike

Vabimo vas na izobraževanje s področja porekla blaga, ki je namenjeno tako na novo predlaganim odgovornim osebam vložnika zahtevka v okviru spremembe dovoljenja za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga in poenostavljeno izdajanje potrdil o gibanju blaga A.TR. (»pooblaščeni izvoznik«) kot tudi predlaganim odgovornim osebam vložnika zahtevka v okviru izdaje novega dovoljenja ali dopolnitve že obstoječega dovoljenja. Izvozniki, ki jim je že bilo izdano dovoljenje za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga ali poenostavljeno izdajo potrdil o gibanju blaga A.TR., pa bodo na izobraževanju obnovili svoje znanje in izvedeli aktualne novosti s področja porekla blaga.

Predlagamo (ni pa obveza), da nam pred izobraževanjem sporočite vrsto blaga, ki je predmet izvoza (štirimestne tar. št. HS in kratek opis blaga) ter trgovinske tokove blaga (nakupi surovin oz. izdelkov in prodaja končnih izdelkov). S tem nam boste omogočili, da se bomo v okviru izobraževanja osredotočili na vaše konkretne primere.

Izobraževanje pa je namenjeno tudi registriranim izvoznikom, saj se tako kot od pooblaščenih izvoznikov tudi od njih pričakuje, da poznajo veljavna pravila o poreklu. Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) poenostavlja izvozne formalnosti, saj dovoljuje registriranemu izvozniku, da sam sestavlja dokazila o poreklu in sicer ne glede na vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki, na katere se dokazilo o poreklu nanaša. Zahtevek za registracijo izvoznika je enkratna formalnost, s katerim izvoznik zagotovi pristojnemu carinskemu organu informacije, ki so potrebne, da postane registrirani izvoznik. Ko je izvozniku dodeljena številka registriranega izvoznika, lahko to številko uporablja za izvoz v vse države, s katerimi ima EU preferencialne trgovinske dogovore, v okviru katerih se za namene potrjevanja porekla blaga uporablja sistem REX. To pomeni, da imajo izvozniki iz EU le eno številko registriranega izvoznika.

———————————————————————————————————————

Izobraževanje bo: 25. oktobra  2023,  preko aplikacije Microsoft Teams,  od 9.00 do 13.00 ure

———————————————————————————————————————

 Po prijavi vam bomo (en dan pred predavanjem) na e-naslov poslali povezavo na spletno izobraževanje, gradivo in kratka navodila za vstop in sodelovanje na webinarju.

Predavateljica bo odgovarjala na vaša vprašanja med in po končanem predavanju.

Udeleženci boste prejeli gradivo v e-obliki.

 

Vsebina:

 •  Veljavna zakonodaja EU na področju porekla blaga.
 • Razlike med preferencialnimi trgovinskimi sporazumi in avtonomnimi preferencialnimi režimi. Pregled avtonomnih preferencialnih režimov.
 • Pooblaščeni izvoznik: prednosti in ugodnosti, ki jih ima izvoznik s tem statusom in postopek izdaje dovoljenja za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga.
 • Notranji trg EU – dokazovanje porekla na notranjem trgu EU (sestavljanje izjav dobavitelja, izjava dobavitelja in označevanje uporabe kumulacije v njej).
 • Osnovni pojmi s področja porekla blaga.
 • Dokazila o poreklu blaga (potrdila o gibanju blaga EUR.1, izjava na računu, izjava na računu EUR-MED, navedba o poreklu,…).
 • Pogoji za pridobitev porekla (v celoti pridobljeni izdelki, zadosti obdelani ali predelani izdelki, kumulacija).
 • Sistem registriranih izvoznikov (REX).
 • Pregled preferencialnih trgovinskih sporazumov: kaj je skupno vsem preferencialnim trgovinskim sporazumom, posebnosti, primerjave,….
 • Diagonalna kumulacija v pan-evro-mediteranskem območju in obvestila Komisije – uporaba razpredelnic, ki jih vsebujejo obvestila Komisije, v praksi.
 • Pregled sporazumov med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP).
 • Carinske unije, status blaga v prostem prometu, posebnosti trgovanja s Turčijo in poenostavljeni postopek izdaje potrdila o gibanju blaga A.TR.

 

 Strokovna izvajalka: Ana Maček

 

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na webinarju in uporabno gradivo znaša  120,00 Eur + 22% DDV = 146,40 Eur.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.

Znesek nakažite na naš račun pri NLB SI56 0206 0001 6791 805,  sklic na št. 012023.

Račun vam bomo poslali takoj po izobraževanju.

Prijave sprejemamo po e-pošti: info@isi.si  ali preko te spletne strani:

PRIJAVNICA

Prijave za to izobraževanje so zaprte.