Poreklo blaga

Loading Map ....

Datum/ura
14/02/2019 - 09:00 - 16:00

Lokacija
DVORANA SLOVENIJALES


Poreklo blaga

Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) – v okviru splošnega sistema preferencialov se je v EU 1.1.2017 začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX). Prehodno obdobje se je v EU zaključilo 31. 12. 2017. Države upravičenke do GSP EU so (bodo) postopoma začele uporabljati sistem REX – 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019. To pomeni, da se bo za te države prehodno obdobje, v katerem pristojni organi držav upravičenk do GSP še lahko izdajajo potrdila o poreklu obrazec A izvoznikom, ki še niso registrirani (navedbe o poreklu sestavljajo izvozniki sami), končalo na različne datume, odvisno tudi od tega, ali je/bo država upravičenka zaprosila za polletno podaljšanje prehodnega obdobja, ali ne. V povezavi s prehodnim obdobjem za države upravičenke do GSP vas bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni, ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP EU, ki so dejansko že začele uporabljati sistem REX in se je zanje prehodno obdobje že zaključilo oziroma ko uvažate blago iz držav upravičenk, ki so začele uporabljati sistem REX 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019. Opozorilo velja predvsem v smislu različnih dokazil o poreklu, na podlagi katerih se lahko odobrijo tarifni preferenciali pri uvozu v EU (carinski organi v EU lahko namreč zavrnejo odobritev tarifnih preferencialov ne da bi bili obvezani zahtevati kakršno koli dodatno dokazilo ali poslati zahtevo za preverjanje dokazila o poreklu v državo upravičenko, če deklarant ne predloži navedbe o poreklu, pa je taka navedba o poreklu obvezna; navedba o poreklu pa je obvezna v vseh primerih uvoza iz držav upravičenk, za katere se je prehodno obdobje že zaključilo in lahko koristi ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije). Ob upoštevanju enoletnega prehodnega obdobja in možnosti, da se le-to podaljša za šest dodatnih mesecev, naj bi vse države upravičenke do GSP iz prve skupine (uporaba sistema REX od 1. 1. 2017) uporabljale sistem REX od 1. 7. 2018 dalje (Obvestilo uvoznikom; Uradni list EU C 222, z dne 26. 6. 2018). Določene države upravičenke pa trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.

Sistem registriranih izvoznikov pa se v EU ne uporablja samo v okviru sheme GSP Unije, ampak tudi izven tega okvira. Sitem REX se uporablja v okviru sporazumov o prosti trgovini s tretjimi državami, v katerih je določeno, da lahko dokument o poreklu izpolni izvoznik v skladu z zadevno zakonodajo Unije (sistem REX se že uporablja v okviru sporazuma CETA med EU in Kanado; sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru nekaterih bodočih sporazumov, npr. v okviru sporazuma med EU in Japonsko ter med EU in Vietnamom; uporabljal pa se bo tudi v okviru nekaterih avtonomnih režimov, npr. v okviru Čezmorskih držav in ozemelj je predviden začetek uporabe sistema REX v letu 2020).

Sporazum med EU in Kanado se je začel začasno uporabljati 21. 9. 2017. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla, ki je del Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado. Predstavili bomo tudi smernice v zvezi z izvajanjem sporazuma CETA, ki jih je Evropska komisija objavila na svoji spletni strani. Te smernice so bile večkrat posodobljene zaradi sprememb izvedbenih določb k carinskemu zakoniku Unije (zadnja sprememba izvedbene uredbe k CZU, objavljena v Uradnem listu EU aprila 2018), v smernice pa so bili dodani tudi nekateri praktični primeri.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je bil objavljen v Uradnem listu EU L 330, dne 27. 12. 2018. Pravila o poreklu in postopki glede porekla se razlikujejo od pravil o poreklu, ki so v veljavi med državami oziroma skupinami držav, s katerimi je EU že sklenila sporazume o prosti trgovini. Evropska komisija bo zato pripravila smernice v zvezi z izvajanjem pravil o poreklu iz sporazuma med EU in Japonsko (zahtevki za preferencialno tarifno obravnavo, vedenje uvoznika, preverjanje porekla, zavrnitev preferencialne tarifne obravnave, navedba o poreklu za večkratne pošiljke enakih izdelkov) in jih objavila na svoji spletni strani predvidoma pred začetkom začasne uporabe sporazuma. Po vsej verjetnosti se bo Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko začel začasno uporabljati že 1. 2. 2019. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti sporazuma.

Sestavljanje izjav dobavitelja v praksi in tristranski posli – na seminarju se bomo osredotočili predvsem na razlago zakonodaje, konkretne primere iz prakse, pogosta vprašanja iz gospodarstva in sestavljanje izjav dobavitelja v primerih tristranskih poslov.

Diagonalna kumulacija – na praktičnih primerih bomo razložili zadnje obvestilo Komisije (Uradni list EU C 325, z dne 14. 9. 2018) v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnice 1, 2 in 3) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije.  Na seminarju bomo natančno razložili, kako v praksi uporabiti razpredelnici 2 in 3 (uporaba razpredelnic v praksi)  ter razložili, v katerih primerih so veljavna pravila o poreklu blaga zapisana v Regionalni konvenciji.

Novi sporazumi – sporazum med EU in Japonsko; sporazum med EU in Singapurjem.

Modernizacija sporazuma – modernizacija sporazuma med EU in Mehiko.

Dovolj časa pa bomo namenili tudi vašim konkretnim primerom iz prakse.

Prijazno vabljeni:

 1. februarja 2019, v Ljubljani, Dunajska c. 22, v dvorani Slovenijales (Triglav), od 9.00 do 16.00 ure
  ———————————————————————————————————————–

 

Iz vsebine:

 • Notranji trg EU – sestavljanje izjav dobavitelja v praksi, , razlike med izjavo dobavitelja, ki se uporablja za dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU, in izjavo dobavitelja, ki se uporablja za namene kumulacije v carinski uniji med EU in Turčijo; sestavljanje izjav dobavitelja v primeru tristranskih poslov; praktični primeri.
 • Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 1, 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija.
 • Splošni sistem preferencialov (GSP) in sistem registriranih izvoznikov (REX) ter drugi enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi. Uvoz v EU iz držav upravičenk, za katere se je prehodno obdobje že zaključilo; uvoz v EU iz držav upravičenk, ki so začele uporabljati sistem REX 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019 in uvoz v EU iz držav upravičenk, ki trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.
 • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado ter Evropsko unijo: posebnosti sporazuma, predstavitev smernic.
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko: posebnosti sporazuma.
 • Neposredni prevoz / neposeganje v blago – razlike; sporazumi oz. avtonomni režimi, kjer že veljajo pravila o neposeganju v blago.  
 • Primeri iz prakse: nezadostni postopki obdelave ali predelave, kumulacija, sestavljanje izjav dobavitelja, predložitev navedbe o poreklu,…
 • Carinska unija med EU in Turčijo – TR in status blaga, načini trgovanja z vsemi posebnostmi.

 

Strokovna izvajalka: Ana Maček

 

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na seminarju in gradivo znaša  150,00 Eur + 22% DDV = 183,00 Eur.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.
Znesek nakažite v sedmih dneh pred seminarjem na naš tr. račun pri NLB 02060–0016791805, sklic na št. 010119.
Račun vam bomo poslali po pošti takoj po seminarju.
Prijave sprejemamo na naslov:  ISI d.o.o., Litijska 47, 1000 Ljubljana,  po faxu 01/ 5424 341,  po e-pošti: info@isi.si  ali preko te spletne strani.  

PRIJAVNICA

Prijave za to izobraževanje so zaprte.