Osnovno izobraževanje o poreklu blaga

Loading Map ....

Datum/ura
21/05/2019 - 09:00 - 16:00

Lokacija
DVORANA SLOVENIJALES


Izobraževanje s področja porekla blaga za začetnike

Vabimo vas na izobraževanje s področja porekla blaga, ki je namenjeno osebam, ki se pri svojem delu prvič srečujejo s preferencialnim poreklom blaga oziroma osebam, od katerih se zahteva, da poznajo to področje, vendar pri svojem delu niso še čisto sigurni in bi radi utrdili svoje znanje. Seminar je namreč zasnovan tako, da se uvodoma razčistijo osnovni pojmi, na podlagi katerih se v nadaljevanju znanje nadgrajuje in zaradi lažjega razumevanja zaključi s praktičnimi primeri.

Poreklo blaga predstavlja »gospodarsko državljanstvo« blaga v mednarodni trgovini, poznavanje pravil o poreklu blaga pa prinaša gospodarskim družbam koristi tako pri uvozu kot tudi pri izvozu. Če se blago uvozi v EU iz države, s katero ima EU sklenjen sporazum ali iz države, za katero je EU enostransko sprejela preferencialne tarifne ukrepe, se lahko, če so izpolnjeni pogoji v zvezi s pravili o poreklu, uporabijo tarifni preferenciali (znižanje ali odprava carine na blago s poreklom). Če pa se blago izvozi iz EU v eno izmed držav, s katero ima EU sklenjen sporazum, se ob predpostavki, da blago izpolnjuje pravila o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino s to državo, odobrijo tarifni preferenciali (stopnja carine 0 ali pa je le-ta znižana). To pomeni, da ima blago s poreklom konkurenčno prednost na trgu te države, hkrati z blagom pa tudi izvoznik.

Seminar je razdeljen na štiri dele, in sicer na carinske unije, notranji trg EU, sporazume o prosti trgovini ter avtonomne preferencialne režime. Prve tri dele bomo zelo natančno in podrobno obravnavali, medtem, ko bomo zadnji del obravnavali le v delu, ki se nanaša na uvoz v EU, saj v okviru avtonomnih režimov velja ugodnost preferencialne tarifne obravnave samo pri uvozu v EU.

Izobraževanje bo v torek:

 1. maja 2019, v Ljubljani, Dunajska c. 22, v dvorani Slovenijales (sedaj Triglav), od 9.00 do 16.00 ure

________________________________________________________________________________

 

Vsebina:

 • Opredelitev osnovnih pojmov s področja porekla blaga.
 • Carinske unije, status blaga v prostem prometu, posebnosti trgovanja s Turčijo in dokazilo o statusu blaga v prostem prometu (potrdilo o gibanju blaga A.TR.).
 • Notranji trg EU – dokazovanje porekla na notranjem trgu EU (izjave dobavitelja, izdaja informativnih potrdil INF 4 in preverjanje izjav dobavitelja) – sestavljanje izjav dobavitelja (kako se v praksi sestavi izjava dobavitelja).
 • Razlike med sporazumi o prosti trgovini in avtonomnimi režimi. Pregled avtonomnih preferencialnih režimov.
 • Sporazumi o prosti trgovini: dokazila o poreklu blaga (potrdila o gibanju blaga EUR.1, izjava pooblaščenega izvoznika na računu, izjava na računu EUR-MED, navedba o poreklu,…) in nadomestna dokazila o poreklu blaga. Pooblaščeni in registrirani izvozniki.
 • Sporazumi o prosti trgovini: pogoji za pridobitev porekla (v celoti pridobljeni izdelki, zadosti obdelani ali predelani izdelki, kumulacija).
 • Sporazumi o prosti trgovini: nezadostni postopki obdelave ali predelave.
 • Sporazumi o prosti trgovini: kumulacija – Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija.
 • Sporazumi o prosti trgovini: cena franko tovarna – kalkulacija.
 • Sporazumi o prosti trgovini: prepoved povračila ali izvzetja od carin.
 • Sporazumi o prosti trgovini: preverjanje dokazil o poreklu.
 • Neposredni prevoz / ne-spreminjanje izdelkov / ne-poseganje v blago (pravilo o neposrednem prevozu je eno izmed osnovnih pravil, ki mora biti izpolnjeno, da se ob uvozu lahko odobri preferencialna obravnava).
 • Preglednica veljavne zakonodaje EU na področju porekla blaga.
 • Uporaba spletnih pripomočkov za namene porekla blaga.

 

Strokovna izvajalka: Ana Maček

 

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na seminarju in uporabno gradivo znaša  150,00 Eur + 22% DDV = 183,00 Eur.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.

Znesek nakažite v sedmih dneh pred seminarjem na naš račun pri NLB 02060–0016791805,  sklic na št. 010919.
Račun vam bomo poslali takoj po seminarju.

Prijave sprejemamo na naslov: ISI d.o.o., Litijska c. 47, 1000 Ljubljana, hitreje pa gre po faxu 01/ 5424 341,  po e-pošti: info@isi.si   ali preko te spletne strani.

PRIJAVNICA

To izobraževanje je v celoti zasedeno.