Izobraževanje za pooblaščene in registrirane izvoznike

Zemljevid ni na voljo

Datum/ura
15/04/2021 - 09:00 - 13:00

Lokacija
Preko spleta


Izobraževanje za pooblaščene in registrirane izvoznike

Vabimo vas na izobraževanje s področja porekla blaga, ki je namenjeno tako na novo predlaganim odgovornim osebam vložnika zahtevka v okviru spremembe dovoljenja za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga in poenostavljeno izdajanje potrdil o gibanju blaga A.TR. (»pooblaščeni izvoznik«) kot tudi predlaganim odgovornim osebam vložnika zahtevka v okviru izdaje novega dovoljenja ali dopolnitve že obstoječega dovoljenja.
Izvozniki, ki jim je že bilo izdano dovoljenje za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga ali poenostavljeno izdajo potrdil o gibanju blaga A.TR., pa bodo na izobraževanju obnovili svoje znanje in izvedeli aktualne novosti s področja porekla blaga.

Predlagamo (ni pa obveza), da nam pred izobraževanjem sporočite vrsto blaga, ki je predmet izvoza (štirimestne tar. št. HS in kratek opis blaga) ter trgovinske tokove blaga (nakupi surovin oz. izdelkov in prodaja končnih izdelkov). S tem nam boste omogočili, da se bomo v okviru izobraževanja osredotočili na vaše konkretne primere.

Sistem REX poenostavlja izvozne formalnosti, saj dovoljuje registriranemu izvozniku, da sam sestavlja dokazila o poreklu in sicer ne glede na vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki, na katere se dokazilo o poreklu nanaša. Zahtevek za registracijo izvoznika je enkratna formalnost, s katerim izvoznik zagotovi pristojnemu carinskemu organu informacije, ki so potrebne, da postane registrirani izvoznik. Ko je izvozniku dodeljena številka registriranega izvoznika, lahko to številko uporablja za izvoz v vse države, s katerimi ima EU preferencialne trgovinske dogovore, v okviru katerih se za namene potrjevanja porekla blaga uporablja sistem REX. To pomeni, da imajo izvozniki iz EU le eno številko registriranega izvoznika.

Sistem REX se sedaj v EU uporablja za namene izvoza v Kanado, na Japonsko, v Vietnam, v Slonokoščeno obalo, od 20. avgusta 2020 dalje za izvoz v Gano, od 1. septembra 2020 dalje tudi za izvoz v države Vzhodne in Južne Afrike (ESA) ter od 1. 1. 2021 dalje za izvoz v Združeno kraljestvo. Sistem REX se v EU uporablja tudi za namene bilateralne kumulacije v okviru dveh avtonomnih preferencialnih režimov: sheme splošnih tarifnih preferencialov ter čezmorskih držav in ozemelj.

———————————————————————————————————————-

Izobraževanje bo: 15. aprila 2021,  preko aplikacije Microsoft Teams od 9.00 do 13.00 ure

———————————————————————————————————————–

 

Vsebina:

 •  Veljavna zakonodaja EU na področju porekla blaga.
 • Razlike med preferencialnimi trgovinskimi sporazumi in avtonomnimi preferencialnimi režimi. Pregled avtonomnih preferencialnih režimov.
 • Pooblaščeni izvoznik: prednosti in ugodnosti, ki jih ima izvoznik s tem statusom in postopek izdaje dovoljenja za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga.
 • Notranji trg EU – dokazovanje porekla na notranjem trgu EU (izjave dobavitelja, izdaja informativnih potrdil INF 4 in preverjanje izjav dobavitelja).
 • Osnovni pojmi s področja porekla blaga.
 • Dokazila o poreklu blaga (potrdila o gibanju blaga EUR.1, izjava na računu, izjava na računu EUR-MED, navedba o poreklu,…).
 • Pogoji za pridobitev porekla (v celoti pridobljeni izdelki, zadosti obdelani ali predelani izdelki, kumulacija).
 • Cena franko tovarna – kalkulacija.
 • Sistem registriranih izvoznikov (REX); registracija izvoznikov.
 • Pregled preferencialnih trgovinskih sporazumov: kaj je skupno vsem preferencialnim trgovinskim sporazumom, posebnosti, primerjave,….
 • Diagonalna kumulacija in zadnje obvestilo Komisije – uporaba razpredelnic 1, 2 in 3 v praksi.
 • Pregled sporazumov med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP).
 • Carinske unije, status blaga v prostem prometu, posebnosti trgovanja s Turčijo in poenostavljeni postopek izdaje potrdila o gibanju blaga A.TR.
 • Smernice EU v zvezi s pooblaščenimi / registriranimi izvozniki.

 

Strokovna izvajalka: Ana Maček

 

Kotizacija, ki vključuje udeležbo na webinarju in uporabno gradivo znaša  120,00 Eur + 22% DDV = 146,40 Eur.
V primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo vsem 10% popust.

Znesek nakažite na naš račun pri NLB 02060–0016791805,  sklic na št. 010621.

Račun vam bomo poslali takoj po seminarju.

Prijave sprejemamo na naslov: ISI d.o.o., Litijska c. 47, 1000 Ljubljana,
po faxu 01/ 5424 341,  po e-pošti: info@isi.si   ali preko te strani:

 

PRIJAVNICA

Prijave za to izobraževanje so zaprte.